Κοινωνικότητα βρεφών

500 308 master

Κοινωνικότητα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται στις κοινωνικές συνθήκες και η επιθυμία του να συνάπτει φιλικές σχέσεις και να συμμετέχει σε κοινές δραστηριότητες (Cattell 1957).

Η κοινωνική ανάπτυξη είναι μια διπλή διαδικασία μέσω της οποίας τα παιδιά ενσωματώνονται στο πλατύτερο κοινωνικό πλαίσιο και διαφοροποιούνται ως ξεχωριστά άτομα (Βοσνιάδου 1992).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πώς αναπτύσσεται – εξελίσσεται η κοινωνικότητα του βρέφους ανάλογα με την ηλικία του σε μήνες.

Ανάπτυξη της κοινωνικότητας (Watson & Marcus)

Ηλικία σε μήνες Κοινωνική συναλλαγή
2 Γυρίζει το κεφάλι και τα μάτια για να εντοπίσει τον ήχο. Κοινωνικό χαμόγελο
6 Τεντώνει τα χέρια του για να το σηκώσουν. Επαναλαμβάνει πράξεις όταν μιμείται ενήλικους
8 Διακρίνει τους γονείς από τους ξένους. «Δίνω και παίρνω»: παιχνίδια ανταλλαγής αντικειμένων με ενήλικες. Κρυφτούλι με τον ενήλικα (κούκου, τσα!). Δείχνει αντικείμενα σε ενήλικες. Κάνει με το χέρι του «γεια». Κλαίει ή/και μπουσουλάει πίσω από τη μητέρα του όταν βγαίνει από το δωμάτιο
12 Αρχίζει τα παιχνίδια με δική του πρωτοβουλία όλο και πιο συχνά. Στην εναλλαγή σειράς παίρνει τόσο παίρνει το ρόλο τόσο του δράστη όσο και του αποκρινόμενου. Αυξάνεται η οπτική επαφή με ενήλικες όταν παίζει με παιχνίδια
18 Εμφανίζεται το παιχνίδι με ομηλίκους: δείχνει, προσφέρει, παίρνει παιχνίδια. Εξακολουθεί να επικρατεί το μοναχικό ή παράλληλο παιχνίδι
24 Σύντομα διαστήματα παιχνιδιών με ομηλίκους, όπου στρέφεται συνήθως γύρω από δραστηριότητες αδρής κινητικότητας (π.χ. κυνηγητό) και όχι στην κοινή κατοχή παιχνιδιών
36 Μαθαίνει την εναλλαγή σειράς και να μοιράζεται πράγματα με ομηλίκους. Υπάρχουν διαστήματα διατηρούμενης συνεργατικής συναλλαγής με ομηλίκους αλλά και συχνές φιλονικίες μεταξύ τους. Διασκεδάζει όταν βοηθάει τους γονείς με δουλειές του σπιτιού. Διασκεδάζει όταν κάνει πράγματα για να γελάσουν οι άλλοι. Θέλει να ικανοποιήσει τους γονείς
48 Διαπραγματεύεται ρόλους με τους ομηλίκους στο κοινωνικό-δραματικό παιχνίδι. Προτιμάει συγκεκριμένα παιδιά για να παίζει. Οι ομήλικοι αποκλείουν λεκτικά (και μερικές φορές σωματικά) απρόσκλητα παιδιά από το παιχνίδι
60 Προσανατολίζεται περισσότερο προς ομηλίκους παρά προς τους ενήλικες. Δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τη σύναψη σχέσεων. Πολλές φιλονικίες και ανταλλαγή κοροϊδευτικών σχολίων. Ικανότητα να αλλάξει ρόλο από αρχηγός, σε απλό μέλος στο παιχνίδι των ομηλίκων