Μουσικοκινητική αγωγή | Baby Swimming

1024 724 master

Με τον όρο μουσικοκινητική αγωγή εννοούμε τον συνδυασμό της Μουσικής με την Κίνηση. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αγωγή που απευθύνεται στο παιδί θεωρώντας το ως ένα σύνολο σωματικό, πνευματικό, ψυχικό. Με τη Μουσικοκινητική Αγωγή τα παιδιά βιώνουν μέσα από το σώμα και την κίνησή του, τους νόμους της μουσικής, της μετρικής, του λόγου, του χώρου κλπ.

Μουσικοκινητική αγωγή | Baby Swimming

Κάθε παιδί έχει το δικό του ατομικό ρυθμό και με το δικό του τρόπο βλέπει, ακούει και προσλαμβάνει έννοιες.

Επιστρατεύει το σώμα (με την κίνηση και με την όξυνση των αισθήσεων),

το πνεύμα (μεταδίδοντας γνώσεις που αφορούν τη μουσική, το λόγο, το χώρο, το χρόνο)

και τη ψυχή (φέροντας το παιδί σε επαφή με αισθητικές μορφές).

Αναπτύσσει συστήματα αυτοεκτίμησης και αναγνώρισης των κινητικών δυνατοτήτων του σώματός του και αυξάνει το δείκτη αυτοπειθαρχίας. Σταδιακά τα παιδιά αποκτούν τον έλεγχο των μεγάλων μυών του σώματός τους και θέτουν τα θεμέλια για τη σωστή κινητική ανάπτυξή τους.

Τα μαθήματα Μουσικοκινητικής Αγωγής στοχεύουν:

Αίσθηση του χώρου και του χρόνου

Γνώση σώματος

Δημιουργικότητα και φαντασία

Ρυθμική αντίληψη

Κοινωνικοποίηση