Ορόσημα ανάπτυξης έως 12 μηνών

1000 700 master

Προσαρμογή από το Έντυπο ∆εδομένων του Αμερικανικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Νόσων   (CDC, www.cdc.gov/actearly)

 Ορόσημα ανάπτυξης έως 12 μηνών

 

Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη

 • Ντροπαλό ή ανήσυχο με τους ξένους
 • Κλαίει όταν η μαμά ή ο μπαμπάς φεύγει
 • Του αρέσει να μιμείται ανθρώπους στο παιχνίδι του
 • ∆είχνει ειδικό ενδιαφέρον για ορισμένους ανθρώπους και παιχνίδια
 • ∆οκιμάζει την  ανταπόκριση  των  γονέων  του  στις  αντιδράσεις  του  κατά  τη διάρκεια της σίτισης
 • Μπορεί να είναι φοβισμένο σε μερικές περιπτώσεις
 • Προτιμά τη μητέρα του και/ ή το άτομο που το φροντίζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον
 • Επαναλαμβάνει ήχους και χειρονομίες για να τραβήξει την προσοχή
 • Απλώνει το χέρι ή το πόδι για να βοηθήσει όταν το ντύνουν

 

Αντίληψη

 • Εξερευνά αντικείμενα   με   πολλούς   διαφορετικούς   τρόπους   (κουνώντας, χτυπώντας, πετώντας, ρίχνοντας)
 • Βρίσκει εύκολα κρυμμένα αντικείμενα
 • ∆είχνει τη σωστή εικόνα όταν κάποιος την έχει ονομάσει
 • Μιμείται τις χειρονομίες
 • Ξεκινά να χρησιμοποιεί σωστά τα αντικείμενα (πίνει με το ποτήρι, βουρτσίζει τα μαλλιά, παίρνει τηλέφωνο, ακούει από το ακουστικό)

 

Γλώσσα

 • ∆ίνει μεγάλη προσοχή στην ομιλία
 • Ανταποκρίνεται στις απλές λεκτικές εντολές
 • Ανταποκρίνεται στο «όχι»
 • Χρησιμοποιεί απλές χειρονομίες, όπως κούνημα του κεφαλιού για το «όχι»
 • Βαβίζει με κυμάτισμα της φωνής (αλλαγές στον τόνο)
 • Λέει «μπαμπά» και «μαμά»
 • Χρησιμοποιεί επιφωνήματα, όπως «ωωω!»
 • Προσπαθεί να μιμηθεί λέξεις

 

Κινητικότητα

 • Κάθεται χωρίς βοήθεια
 • Μπουσουλάει μπροστά με την κοιλιά
 • Στέκεται στα τέσσερα με τα χέρια και τα γόνατα
 • Περπατάει με τα χέρια και τα γόνατα
 • Εναλλάσσει στάσεις, από  την  καθιστική,  μπουσουλάει  ή  γυρίζει  μπρούμυτα (ακουμπάει με το στομάχι)
 • Σηκώνεται όρθιο
 • Περπατάει κρατώντας σφιχτά τα έπιπλα
 • Στέκεται όρθιο στιγμιαία χωρίς στήριξη
 • Μπορεί να κάνει δύο με τρία βήματα χωρίς στήριξη

 

∆εξιότητες των Χεριών και των ∆ακτύλων

 • Χρησιμοποιεί διπολική λαβή (πιάνει με τα δύο δάκτυλα)
 • Χτυπά δυνατά δύο αντικείμενα μαζί
 • Βάζει αντικείμενα σε δοχεία
 • ∆ίνει οικειοθελώς τα αντικείμενα
 • ∆είχνει με το δείχτη
 • Προσπαθεί να μιμηθεί ότι γράφει γρήγορα- μουντζουρώνει

 

(Προσαρμογή από το CΑRING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD: BIRTH TO AGE 5 των Steven Shelov, Robert E.Hannermann, © 1991, 1993, 1998, 2004 από την American Academy of Pediatrics)

Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκ. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Χωρέμειο Ερευν. Εργαστήριο