Ορόσημα ανάπτυξης έως 12 μηνών

  1000 700 master

  Προσαρμογή από το Έντυπο ∆εδομένων του Αμερικανικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Νόσων   (CDC, www.cdc.gov/actearly)

   Ορόσημα ανάπτυξης έως 12 μηνών

   

  Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη

  • Ντροπαλό ή ανήσυχο με τους ξένους
  • Κλαίει όταν η μαμά ή ο μπαμπάς φεύγει
  • Του αρέσει να μιμείται ανθρώπους στο παιχνίδι του
  • ∆είχνει ειδικό ενδιαφέρον για ορισμένους ανθρώπους και παιχνίδια
  • ∆οκιμάζει την  ανταπόκριση  των  γονέων  του  στις  αντιδράσεις  του  κατά  τη διάρκεια της σίτισης
  • Μπορεί να είναι φοβισμένο σε μερικές περιπτώσεις
  • Προτιμά τη μητέρα του και/ ή το άτομο που το φροντίζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον
  • Επαναλαμβάνει ήχους και χειρονομίες για να τραβήξει την προσοχή
  • Απλώνει το χέρι ή το πόδι για να βοηθήσει όταν το ντύνουν

   

  Αντίληψη

  • Εξερευνά αντικείμενα   με   πολλούς   διαφορετικούς   τρόπους   (κουνώντας, χτυπώντας, πετώντας, ρίχνοντας)
  • Βρίσκει εύκολα κρυμμένα αντικείμενα
  • ∆είχνει τη σωστή εικόνα όταν κάποιος την έχει ονομάσει
  • Μιμείται τις χειρονομίες
  • Ξεκινά να χρησιμοποιεί σωστά τα αντικείμενα (πίνει με το ποτήρι, βουρτσίζει τα μαλλιά, παίρνει τηλέφωνο, ακούει από το ακουστικό)

   

  Γλώσσα

  • ∆ίνει μεγάλη προσοχή στην ομιλία
  • Ανταποκρίνεται στις απλές λεκτικές εντολές
  • Ανταποκρίνεται στο «όχι»
  • Χρησιμοποιεί απλές χειρονομίες, όπως κούνημα του κεφαλιού για το «όχι»
  • Βαβίζει με κυμάτισμα της φωνής (αλλαγές στον τόνο)
  • Λέει «μπαμπά» και «μαμά»
  • Χρησιμοποιεί επιφωνήματα, όπως «ωωω!»
  • Προσπαθεί να μιμηθεί λέξεις

   

  Κινητικότητα

  • Κάθεται χωρίς βοήθεια
  • Μπουσουλάει μπροστά με την κοιλιά
  • Στέκεται στα τέσσερα με τα χέρια και τα γόνατα
  • Περπατάει με τα χέρια και τα γόνατα
  • Εναλλάσσει στάσεις, από  την  καθιστική,  μπουσουλάει  ή  γυρίζει  μπρούμυτα (ακουμπάει με το στομάχι)
  • Σηκώνεται όρθιο
  • Περπατάει κρατώντας σφιχτά τα έπιπλα
  • Στέκεται όρθιο στιγμιαία χωρίς στήριξη
  • Μπορεί να κάνει δύο με τρία βήματα χωρίς στήριξη

   

  ∆εξιότητες των Χεριών και των ∆ακτύλων

  • Χρησιμοποιεί διπολική λαβή (πιάνει με τα δύο δάκτυλα)
  • Χτυπά δυνατά δύο αντικείμενα μαζί
  • Βάζει αντικείμενα σε δοχεία
  • ∆ίνει οικειοθελώς τα αντικείμενα
  • ∆είχνει με το δείχτη
  • Προσπαθεί να μιμηθεί ότι γράφει γρήγορα- μουντζουρώνει

   

  (Προσαρμογή από το CΑRING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD: BIRTH TO AGE 5 των Steven Shelov, Robert E.Hannermann, © 1991, 1993, 1998, 2004 από την American Academy of Pediatrics)

  Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκ. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Χωρέμειο Ερευν. Εργαστήριο