Η επίδραση της κολύμβησης στα βρέφη

1024 683 master

Τα βρέφη από τη στιγμή της γέννησής τους και για αρκετό διάστημα έχουν την ικανότητα να έρχονται ανώδυνα σε επαφή με το νερό και να κολυμπούν εκτελώντας αντανακλαστικές κινήσεις σε αυτό.

Οφέλη κινητικής και σωματικής ανάπτυξης:

  • τονώνει την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος,
  • συντονισμός ματιού-χεριού
  • αιθουσαία διέγερση για τη σύλληψη αντικειμένων
  • στατική ισορροπία
  • ενισχύει τις αντανακλαστικές κινήσεις και το αντανακλαστικό κράτημα της αναπνοής
  • τις συνδυαστικές κινήσεις,
  • την ελαστικότητα,
  • αυξάνει τις αντιληπτικές ικανότητες

Συναισθηματικά, ένα βρέφος που κολυμπά με τον γονέα του, αποκτά περισσότερο θάρρος, σιγουριά και αυτοεκτίμηση.  Νιώθει ελεύθερο μέσα στο νερό, αποκτώντας εξοικείωση και ασφάλεια μέσα σε αυτό.

Σε γνωστικό επίπεδο βοηθά στη συγκέντρωση προσοχής, ενώ η ένταξη σε ομάδα με άλλα βρέφη βοηθά στην ομαλή κοινωνικοποίησή του.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι πέρα από τα αναρίθμητα οφέλη που προσφέρει η βρεφική κολύμβηση, είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε οργανωμένα προγράμματα βρεφικής κολύμβησης, να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες βρεφικής υγιεινής και να διεξάγονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.