Κολύμβηση & άσθμα

960 353 master

Το βρογχικό άσθµα είναι η συχνότερη χρόνια νόσος της παιδικής ηλικίας και στην Ελλάδα 7,3% των παιδιών πάσχουν από την παραπάνω νόσο. Τα παιδιά µε άσθµα συνήθως έχουν κακή φυσική κατάσταση δεδοµένου ότι η συµµετοχή στην άθληση µπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασµο, κάτι που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για αθλητική συµµετοχή. Η κολύµβηση έχει αποδειχτεί από διάφορες µελέτες ότι έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη των παιδιών αυτών και στον καλύτερο έλεγχο της νόσου. Ένα πρόγραµµα εκµάθησης κολύµβησης, που γίνεται σε κλειστή θερµαινόµενη πισίνα, με εβδοµαδιαία µαθήµατα φαίνεται ότι βελτιώνει τη φυσική κατάσταση των παιδιών µε άσθµα, µειώνει τα συµπτώµατα του άσθµατος, και αυξάνει την αυτοεκτίµησή τους. Γενικά πρέπει να ενθαρρύνεται η συµµετοχή του ασθµατικού παιδιού σε αθλητικές δραστηριότητες, γιατί αυξάνεται η αυτοπεποίθησή του, ελαττώνεται το άγχος του και αισθάνεται ότι µπορεί να συµµετέχει σε όλες τις δραστηριότητες που συµµετέχουν συνοµήλικοί του.

Η κολύµβηση φαίνεται ότι είναι η καταλληλότερη άσκηση για παιδιά µε βρογχικό άσθµα, επειδή η υγρασία του περιβάλλοντος της πισίνας αποτρέπει την εµφάνιση άσθµατος µετά κόπωση και βελτιώνει τη φυσική κατάσταση των αναπνευστικών µυών.

Η παραπάνω άποψη ερµηνεύεται από το γεγονός ότι το άσθµα µετά από κόπωση προκαλείται από την απώλεια θερµοκρασίας και υγρασίας στις αεροφόρους οδούς µε την αυξηµένη αναπνοή κατά την έντονη άσκηση.

Αντίθετα στο σταθερό περιβάλλον σε υψηλή θερµοκρασία και µε την αυξηµένη υγρασία της εσωτερικής πισίνας δεν προκαλείται απώλεια θερµότητας και ύδατος µε την αναπνοή από τις αεροφόρους οδούς µε αποτέλεσµα τα παιδιά µε άσθµα να µην εµφανίζουν τόσο συχνά βροχόσπασµο. (Carlsen, 2002; Jones, Buston & Wharton, 1962).

Η σηµασία της κολύµβησης για τους ασθµατικούς υποστηρίζεται από αρκετές επιστηµονικές έρευνες δηµοσιευµένες σε πολλά ιατρικά περιοδικά (Matsumoto et al, 1999; Wardell & Isbister, 2000) και επιβεβαιώνεται από αρκετά παραδείγµατα πρωταθλητών κολύµβησης που συµµετείχαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες όπως ήταν οι Dawn Fraser και Jon Henrics οι οποίοι ήταν ασθµατικοί, αποδεικνύοντας έτσι ότι η πάθησή τους δεν αποτελούσε εµπόδιο για τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης. Η κολύµβηση είναι µια άσκηση αντοχής, η οποία επιβλέπεται εύκολα και θεωρείται κατάλληλη για ατοµική προπόνηση και εξάσκηση. Ένα πρόγραµµα κολύµβησης, ειδικά µελετηµένο για παιδιά µε άσθµα, προσφέρει επίσης µια ευκαιρία για εκπαίδευση σχετικά µε την υγεία και τη σωστή αναπνοή (Huang et al, 1989).

Κάθε παιδί που πάσχει από άσθµα έχει τη δυνατότητα να αθλείται και έχει δικαίωµα στο παιχνίδι. Η προσαρµοσµένη άσκηση είναι δυνατόν να προσφέρει στο παιδί µε άσθµα καλύτερη ποιότητα ζωής και συµµετοχή σε ποικίλες δραστηριότητες χωρίς περιορισµούς. Παράλληλα η βελτίωση της φυσικής του κατάστασης σηµαίνει λιγότερες ασθµατικές κρίσεις.

Πηγή (απόσπασμα): Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό- τόµος 1(2), 184 – 188